Leverings- voorwaarden

“Deze leveringsconditie/voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel in verf, wandbekleding en aanverwante artikelen, tenzij Verkoper schriftelijk nadrukkelijk heeft verklaard dat andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. Indien bedoelde overeenkomsten op iets anders betrekking hebben dan op verkoop van gemelde goederen, zijn deze voorwaarden daarop eveneens -voor zover nodig naar analogie- van toepassing. Onder zakelijke Koper wordt in deze voorwaarden verstaan: de Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.”